Bij PLMD of nocturne myoclonus maakt de patiënt onwillekeurige ritmische bewegingen met zijn benen – minder vaak de armen – tijdens de slaap.

PLMD komt vaker voor bij ouderen. Bij jong-volwassenen heeft maar 1 op 20 er last van, terwijl bij mensen ouder dan 65 bijna de helft er aan lijdt.

Mensen met PLMD zijn zich vaak niet bewust van de aandoening en de reden van hun slaperigheid overdag. Het is meestal de partner die hen erop attent maakt. De oorzaak van deze aandoening is niet gekend, maar ze wordt ook gezien bij mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson en narcolepsie. Deze aandoening mag niet verward worden met restless legs syndrome maar komt er vaak samen mee voor: de meeste mensen met restless legs syndrome hebben ook PLMD. Het omgekeerde is echter niet waar: de meeste mensen met PLMD hebben geen restless legs syndrome.

Symptomen
De patiënten zullen onbewust de benen of armen repetitief bewegen in korte episodes van minder dan 5 seconden, die elke 20 tot 40 seconden terugkeren. Vaak treedt gelijktijdig ook opwinding op waarbij de patiënt kortstondig ontwaakt. Dit is te kort om zich nadien te herinneren.

PLMD kan resulteren in slaapstoornissen, moeilijkheden om in te slapen of te blijven doorslapen en overdreven slaperigheid overdag.

Behandeling
Behandeling is enkel nodig indien er slaapproblemen ontstaan. Meestal worden medicijnen toegediend die ook tegen de ziekte van Parkinson worden gebruikt.