Narcolepsie is een neurologische stoornis die leidt tot hypersomnia (te veel slapen). De aandoening wordt gekenmerkt door een algemene slaperigheid die soms gepaard gaat met de oncontroleerbare drang om in slaap te vallen. Je valt van het ene op het andere moment in slaap en slaapt dan van een paar minuten tot meer dan een kwartier. Narcoleptische aanvallen kunnen eender wanneer voorvallen, vandaar dat narcoleptie-patiënten niet met de wagen mogen rijden of zware machines bedienen.

Bij narcolepsie kunnen ook gedurende korte tijd spierverslappingen optreden. Deze spierverslappingen komen vooral voor na een heftige emotie, zoals lachen of kwaad worden. Je hebt moeite om je hoofd rechtop te houden of de indruk lichtjes door de knieën te zakken, maar soms kan het ernstiger zijn en kan je op de grond in mekaar zakken. Dit laatste wordt kataplexie genoemd.

Narcolepsie-patiënten kunnen ook last krijgen van slaapverlammingen, dit zijn korte verlammingsperioden die zich vooral bij het inslapen of ontwaken voordoen. Een slaapverlamming kan heel beangstigend zijn, vooral als ze gepaard gaat met het gevoel niet te kunnen ademen of met hallucinaties. Mocht u één van de bovenstaande symptomen ervaren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.